Az antik Hellász

 

Európa déli részén fekszik a Balkán-félszigeten         

Éghajlata mediterrán

Felszíne hegyes, dombos, kevésbé alkalmas földművelésre → ipar, kereskedelem elterjedése

Mükéné: ie. II. évezred  zsákmányszerző háborúk          (Trója)

 

görög népvándorlás: dórok, jónok betelepülése → városállamok létrejötte 300 db

 

Fő termelési formák: kézművesség, kereskedelem, kevésbé földművelés

Külön városállamok, de közös nyelv és vallás

         Zeusz, Héra, Pallas Athéné, Poszeidon, Dionüszosz, Hépaisztosz,     

         Arész, Hadész, Hermész, Hesztia, Démétér, Aphrodité, Apollón

Olimpiai játékok: 4 évente Olümpia városában

   sport és művészeti versenyek ie. 776-tól

 

Spárta: dór hódítok (spartiadak)             helóta bennszülöttek

- fő törekvés egyenlőség (homoi) fenntartása a spartiadak között

         - katonás életmód          

         - gyermekek állami nevelése  6 éves kortól katonai kollégiumokban

         - vaspénz használata

         - helóták elnyomása (krüpteiák)

         - egyenlő földbirtokok évenkénti sorsolása (homoi)

         - politikai szervek: két király, öregek tanácsa, népgyűlés

 

Athén: ipar, kereskedelem, művészetek központja szőlő, olajbogyó termelés

         - szépre, jóra nevelés, művészetek tisztelete

         - rabszolgák helyzete változó (vidék  - város)

Kezdetben királyság (türannoszok)

ie. 510 Kleisztenész reformjai (türannisz vége) után demokrácia (népuralom)

- politikai szervek: népgyűlés, bulé (500-ak tanácsa) 9 arkhon, sztratégoszok

         - cserépszavazás

ie. 490 I. görög - perzsa háború

         - a perzsák el akarják foglalni  a görög területeket

         - marathoni ütközet             görög győzelem

         perzsák vezére: Dareiosz          görögök: Miltiádész

                                     


ie. 480 II. görög - perzsa háború

         - Xerxész az új király a perzsáknál

         - a görögök a tengeren várják a támadást → flottaépítés (Themisztoklész)

         - a perzsák szárazföldön támadnak       Leonidasz thermopülai veresége

           Themisztoklész "árulása"              szalamiszi tengeri győzelem

           perzsa utánpótlás megszakad           plataiai szárazföldi győzelem

                                      Teljes görög győzelem

Athén fénykora

                   ie. 461 - 429 Periklész Athénban

         - építkezések: Akropolisz, Athén és Pireusz között fal

         - napidíj a hivatalnokoknak             demokrácia kiteljesedése

         - ipar és kereskedelem virágzása

 

Peloponészoszi háború

 

         Athén és Spárta viszonya megromlik    peloponészoszi háború

         Délosz     Peloponészosz                        ie. 431 - 405

 

         Spárta erősebb Athén politikailag meggyengül (Alkibiádész árulása)

         ie. 405 Aigosz Potamoinál spártai tengeri győzelem

 

         A háború következtében az egész görögség meggyengül

 

                            Makedónia felemelkedése

 

II. Philipposz (ie. 357 – 337) meghódítja Hellászt       (meggyilkolják)

 

Fia Nagy Sándor perzsia meghódításába kezd     ie. 336

         - ie. 334 granikoszi győzelem

         - ie. 333 isszoszi győzelem                 Perzsia meghódítása

         - ie. 331 gaugamélai győzelem

 

         - ie. 327 betör Indiába           vereségek

         - ie. 323      33 évesen meghal

 

         Halála után birodalma felbomlik   (kultúrája megmarad)

 

Róma felemelkedése a Földközi - tenger medencéjében