RÓMA

 

Alapítása:  ie 753 körül       latin pásztorok

         - Romulus és Rémus mondája

         - etruszk uralom    (titokzatos nép)

         - királyság az államformája, Romulus az első, utána még hat

         Kezdetben kis városállam → világbirodalom

                                     

Hódítások

 

I. Itália elfoglalása                ie. 510 - ie. 264

         - Szabin nők elrablásának mondája

         - hosszú, veszélyes küzdelem

         - ie. 510 Superbus király elűzése               Róma köztársaság lesz

         - két consul vezeti, a szenátus ellenőrzi őket

 

II. Földközi - tenger medencéjének meghódítása      római - pun háborúk

Karthágó: kereskedő nép a Földközi - tengeren

               nagy hajóhad

               Észak - Afrika és Hispánia ura

         I. ie. 264 - 240 tét: Szicília elfoglalása

                                Kezdetben Karthágó az erősebb

                                Róma hajóhadat épít         győz

                                Szicília lesz Róma első provinciája         

                                semmi nem dőlt el

 

         II. ie. 218 - 201 Hannibál átkel az Alpokon és szárazföldön tör Rómára

                                Kezdetben nincs ellenszer  (ie. 216 cannei vereség)

                                ie. 204 Róma betör Észak-Afrikába  (Cornelius Scipió)

                                ie. 202 Róma végső győzelme Zámánál

                   Róma elveszi Karthágó gyarmatait, hajóhadát, hadisarcot fizettet

 

         III.  ie. 149 - 146 Karthágó legyengül, Róma mégis támad

                               könnyű győzelem         a várost sóval hintik fel

 

Karthágó legyőzése után Róma a Földközi - tenger ura

Fokozatosan hódítja meg a tenger környékét

 

Társadalom:

         patríciusok : gazdag földbirtokosok

         plebejusok : iparosok, kereskedők

         rabszolgák : helyzetük nagyon változó

Vallás: Jupiter, Junó, Minerva, de minden provinciából hoznak isteneket

 

Róma világhatalom lesz, a köztársaság nem tartja össze a birodalmat

lassú a döntési mechanizmus          egyeduralkodó szükségessége

 

ie. 60 I. triumvirátus: Caesar, Crassus, Pompeius

         Caesar kiemelkedik, ie. 48. Rubicon átlépése    pharsalosi győzelem

         Róma elfoglalása a gall légiókkal              egyeduralom

 

         - katonai és gazdasági reformok

         - első szavazó a szenátusban (princeps)

- a demokrácia látszata megmarad

         - ie. 44 márc. 15. Brutus és társai meggyilkolják

                                     

ie. 44 II. triumvirátus:  Octaviánus, Antonius, Lepidus

         ie. 42 Octaviánus legyőzi Brútus és Cassius hadait

                                     

         új egyeduralkodó Rómában

         ie. 31 Antónius legyőzése (actiumi tengeri csata)

                                     

Császárrá koronáztatja magát

- pénzreform                                     - hadsereg reform

         - naptárreform                                   - megszerez minden címet

- ingyen gabona a szegényeknek            (Panem et circenses)

         - császári és magánkincstár elkülönítése

         - hódítások Galliában

         - tartományok önálló legátusokkal való irányítása

         - colonus rendszer létrehozása (földbérlet)

         - iu. 14 meghal,     istenné nyilvánítják

 

Császárság első 150 éve a virágzás kora         utána váltakozó helyzet

         - colonus rendszer fokozatosan kiszorítja a rabszolgákat

         - kereszténység terjedése → üldözések              államvallás lesz

         - barbárok betörései →  népvándorlás → a birodalom gazdasági összeomlása

         - iu. 395 a birodalom kettészakad

         - iu. 476 a Nyugat - Római Birodalom bukása