Magyarország a mohácsi vész után

 

Magyarország király és örökös nélkül marad

         Trónigénylők:        Szapolyai János    a magyar nemesség választja meg

                                      Habsburg Ferdinánd       szerződés II. Ulászlóval

                                                                  ß

                                               fegyveres harc a trónért

1538 békekötés Váradon: Szapolyai halála után Ferdinándé a trón

1540 Szapolyainak fia születik ( János Zsigmond)

                   ß

         halála után (1541) fiát akarja a trónra

                   ß

         Ferdinánd fegyverrel akarja elfoglalni az országot

                   ß

         segítség a töröktől          Þ      Ferdinánd csellel elfoglalja Budát (1541)

                                                                           ß

                            Magyarország három részre szakad:

Királyi Magyarország

Habsburg ellenőrzés

Pozsony

I. Ferdinánd

Török Hódoltság

török ellenőrzés

Buda

II. Szulejmán

Erdélyi Fejedelemség

független

Gyulafehérvár

János Zsigmond

 

A törökök célja: Bécs és Európa elfoglalása

                            ß

         Újabb török hadműveletek

1532 Kőszeg                              Jurisics Miklós

1552  Temesvár, Drégely, Eger     Dobó István           elbukott török támadások

1566  Szigetvár                            Zrínyi Miklós

                   1500- as évek végére a három részre szakadás állandósulni látszik

 

Habsburg – ellenes függetlenségi harcok:

1600-as évek elején Erdély Habsburg ellenőrzés alá kerül

-         Erdély kirablás

-         Protestánsok üldözése

-         Végvárak élére német várkapitányok kerülnek

-         Felségsértési perek

1604 Bocskai István perbefogása  Þ  Bocskai nem engedelmeskedik Þ felfogadja a hajdúkat Þ sorozatos győzelmek Þ a törökök Bocskait ismerik el magyar királynak ( Bocskai korona) Þ a Habsburgok megijednek Þ 1606 bécsi béke

feltételei:

         -   szabad vallásgyakorlat Erdélyben

-         magyar várak élére magyar kapitányok

-         felségsértési perek vége

-         Erdély önálló lesz, fejedelme Bocskai István

1606. december Bocskai meghal, halála után Erdély aranykora kezdődik

 

Magyarország a XVIII. században válaszút elé kerül: Habsburg segítséggel a törököket űzi ki, vagy a törökökkel a Habsburgokat        a magyarság megosztott

 

1683. utolsó nagy török támadás Bécs ellen Þ nemzetközi összefogás ( lengyel, cseh, brandenburgi, magyar, stb.) Þ a törököket elűzik Bécs falai alól Þ a szövetség nem oszlik fel új célja Magyarország felszabadítása

 

1686. szeptember 2. Buda felszabadul a 145 éves török uralom alól

1690 – re egész Magyarország felszabadul, de a törökök helyét mindenütt az osztrákok veszik át

 

Új cél: Habsburgok kiűzése Magyarországról

Korai szervezkedések:     - 1660-as években Zrínyi Miklós, majd annak halála után Wesselényi Miklós vezetésével

- 1670-es évek végétől Zrínyi Ilona és Thököly Imre vezetésével

                            - 1697 hegyaljai fölkelés

Az összes kísérlet eredménytelen Þ csak teljes nemzeti összefogás hozhat sikert