1703 – 11 Rákóczi szabadságharc

 

Esze Tamás II. Rákóczi Ferencet hívja haza a felkelés vezetésére Þ Zászlókat küld „Cum Deo pro Patria et Libertate felirattal Þ nemzeti összefogás Þ 1703 Tiszaháti felkelés Þ kezdeti győzelmek

Rákóczi megszervezi a hadigazdálkodást

         -  rézpénzt veret   

-         fegyver – lőszergyártás

-         textilipar

-         bőripar

-         vasbányászat fejlesztése

-         támogatást szerez a francia királytól (spanyol örökösödési háború)

1705 hadjárat a Dunántúlra (Bottyány János)

1705 szécsényi országgyűlés Rákóczit vezérlő fejedelemmé választják

1707 Erdély elfoglalása ónodi országgyűlés

- Habsburg ház trónfosztása     - általános adózás bevezetése

1708 sárospataki országgyűlésen örökös szabadságot ígér a végig kitartó katonáknak

Rézpénz elértéktelenedése, sorozatos árulások, katonaság számának csökkenése miatt a szabadságharc helyzete megrendül Þ Rákóczi  külföldi segítséget remél

1711 Károlyi Sándor a majtényi síkon leteszi a fegyvert Þ szatmári békekötés

         feltételei:      büntetlenség a felkelőnek, ha esküt tesznek

                            nemesi előjogok megtartása

Rákóczi nem fogadja el, inkább száműzetésben tölti hátralevő életét
(1735 Rodostó)

A magyar nemesség jogai védelme érdekében alkut köt a Habsburgokkal