Magyar történelem

 

Őshaza:       Volga - Káma folyók vidéke     Ural lába

         - nomád pásztorkodás

         - törzsi szervezet  (törzs  nemzetség   nagycsalád)

 

Vándorlás:   Levédia       Etelköz (vérszerződés)    Besenyő támadás

                   Honfoglalás  895 - 900

gyepük, nomád életmód

 

legelők elfogynak            Rablóhadjáratok (Bizánc, Itália, Nyugat - Európa)

         kezdeti sikerek után         933 Melseburg      955 Ausburg  vereségek

 

Lehetőségek: bukás, vagy beolvadás a nyugat-európai államok sorába

 

972-997 Géza fejedelem

         - kereszténység felvétele                     - Vajk megkeresztelése

         - levirátus megszüntetése                    - primogenitura bevezetése

         - lázadó törzsfők leverése                  - birtokaik elvétele

         - német lovagok és papok behívása    - István felesége Gizella lesz

 

997-1000     István - Koppány harca a hatalomért   (primogenitúra-levirátus)

                   - nyugati segítség Istvánnak  Þ  győz

 

1001. január 1. II Szilveszter koronájával királlyá koronázzák

         - 10 falu építsen egy templomot         - vármegyerendszer

         - kötelező templomba járás                - ispánok

         - dézsma 1/10-ed

         - püspökségek alapítása

utóda fia Imre lenne, de 1031-ben meghal  Þ  Vazult megvakíttatja

 

Trónviszályok:

1038-41 Orseoló Péter                      

1041-44 Aba Sámuel                        

1044-46 Orseoló Péter                      

1046-60 I. András

1060-63 I. Béla

1063-74 Salamon

1074-77 I. Géza

 

Feudális államrend megszilárdulása:

1077-1095   Szent László        

1095-1116   Könyves Kálmán

- szigorú törvények         - nádori tisztség bevezetése

- új püspökségek            - hódítások  (Dalmácia, Horvátország, Galícia)

 

1116 után trónviszályok  (bárók megerősödése, királyi hatalom gyengülése)

 

1205-35 II. András

         - hadjárat a Szentföldre             - bárók uralma meghatározó

         - tudatos földadományozás      - köznemesi hatalom gyengül

                            Aranybulla kiadása 1222

 

1235-70 IV. Béla

         1241-ig        próbálkozás a királyi hatalom visszaállítására

                            tatár veszedelem, de a bárók nem állnak mellé

         1241            Muhi vereség  Þ   Trau várába menekül

                            tatár pusztítás ( a kővárakat nem)

                            kánválasztás   Þ  Batu kán elhagyja az országot

         1242-től       kibékül a bárókkal (birtokadományozás várért, katonákért

                            templomépítés      városok alapítása

 

1270-től trónviszályok

1301 III. András    kihal az Árpád - ház