A KÖZÉPKOR

 

476: NYUGAT-RÓMAI BIRODALOM BUKÁSA

 

ÚJ REND KIALAKULÁSA EURÓPÁBAN

 

GERMÁNOK VESZIK ÁT A HATALMAT

-        SZIGORÚ JOGRENDSZER

-        A RÓMAI HAGYOMÁNYOK MEGSZÜNTETÉSE

-        „VÉRDÍJ” BEVEZETÉSE

-        VÁROSOK PUSZTULÁSA

 

EURÓPA KELETI FELÉN A BIZÁNCI BIRODALOM VIRÁGZIK (1453-IG)

-        a 300-as években Justinianus megpróbálja feléleszteni a nagy birodalmat, de csak átmenetileg sikerül

 

A 700-as évektől a frankok Európa új urai

-        732-ben legyőzik a mórokat

-        800-ban Nagy Károlyt császárrá koronázza a pápa (egyházi és világi vezető is)

-        843-ban a birodalom felbomlik és 3 részre szakad

-        1000 körülre létrejönnek a feudális európai államok

 

Feudalizmus: földközpontú társadalom (minden hatalom alapja a föld)

        Rendszere: hűbériség

        A hűbérúr katonai szolgálatért és hűségért földet ad a

hűbéresének

        Az így kapott föld örökíthető (1. fiú)

        A legnagyobb hűbéres a király

 

A kapott földet a jobbágyok művelik

 

A középkori nagybirtok felépítése:

 

majorság

jobbágytelkek

(25 hold)

 

 

Közös erdő, mező, mocsár, tó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jobbágy a kapott földért cserébe szolgáltatásokkal tartozott:

-        Robot (majorság megművelése)

-        9-ed (terményszolgáltatás)

-        Ajándék (ünnepekre)

-        Egyházi tized

Csak addig az övé a föld, amíg teljesíti a kötelezettségeit

 

Kezdetben nagyon rossz eszközökkel dolgoznak, gyakori az éhínség, de 1000 körül megváltozik a klíma és az addigi önellátó gazdálkodást felváltja az árutermelés

 

Új találmányok segítik a termelést:

-        Vetésforgó, 3 nyomásos gazdálkodás

-        Szügyhám

-        Nehézeke, borona

-        Vízimalom

-        Trágyázás

A kézműipari termelés és a kereskedelem a városokban zajlik

-        Mezőváros

-        Bányaváros

-        Szabad királyi város

 

A városi iparosok mesterségük szerint céhekbe tömörülnek

A céhet a céhszabályzat szerint irányítja a céhmester

        A szabályzat meghatározza az áru

Minőségét       kiváló

Mennyiségét   kevés

Árát                magas

Inas        legény     vándorút         remek      mester

 

Középkor vallása:

 

                                       Kereszténység

 

                római katolikus       (1054)     görögkeleti (Bizánc)

                szerzetesek (kolostorok lakói)

                világi papok (kapcsolat az emberekkel)

 

A katolikus egyház szervezete:

pápa                bíborosok        püspökök                plébánosok

 

Szentek: akiket az egyház haláluk után szentté avat (csoda) Ereklyék: szentek használati tárgyai, csontjai

Legendák: szentek életéről szóló történetek

 

                                               Iszlám

 

                        622-től, Mohamed próféta alapítja

                        Az arabok egységes vallása lesz

Szigorú szabályok: napi 5 ima, tisztálkodás, tilos az alkohol és a sertéshús, többnejűség megengedett

 

A 700-as évektől megpróbálják elfoglalni Európát (nem sikerül)

 

1095-től keresztes hadjáratok: a keresztények akarják elfoglalni a Szentföldet (nem sikerült tartósan)

 

 

A középkor virágzása:   XIII – XVI. század

        Árutermelés és pénzgazdálkodás jellemzi

        A kialakult eu.-i államok rendszeresen háborúznak egymással

 

A leghíresebb a százéves háború:  Anglia     Franciaország

                Sokáig az angolok vannak fölényben

                A franciák számszeríjat használnak, de veszítenek

                Az angolok elfoglalják Franciaország egy részét

                Fellép az írástudatlan parasztlány Jeanne d’Arc

                Vezetésével a franciák győznek

                Az angolok elfogják és megégetik, de győzni már

nem tudnak

 

 

A középkor művészeti stílusai:

 

                Román            vastag, tömör falak, gregorián zene

                Gótikus           Csúcsíves épületek, katedrálisok

                Reneszánsz     letisztult formák, visszatérés az antik

művészetekhez, humanizmus

 

A középkort kezdetben az egyházi és a lovagi kultúra jellemezte. A reneszánszban a könyvnyomtatás megjelenésével elterjed a tudás és a művészetek tisztelete