XIV-XV. század a feudalizmus virágkora Magyarországon

         - árutermelés, pénzgazdálkodás elterjedése

         - városok számának növekedése

 

1301 után    kiskirályok uralma Magyarországon

                   Károly Róbert harcai a hatalomért    (1312 rozgonyi győzelem)

Károly Róbert királysága:

         1312-21  hatalom megszilárdítása                1321 Csák Máté halála

         a nagybirtokosokat maga mellé állítja

Intézkedései:

-         banderiális hadsereg           

-         bányabér

-         kapuadó

-         aranyforint

-         1/30-ad vám    

1335 visegrádi királytalálkozó:  Bécs kikerülése, Lajosé lehet a lengyel trón

 

1342-82 I. Lajos:

         1351-es törvények:          -ősiség        -kilenced

                                               - úriszék      - pallosjog

        

Hódításai:                      -Itália           - balkáni hadjáratok

                                               -1370-től lengyel király

                                              

1387-1437 Zsigmond:  célja: Német-római császári cím megszerzése

         - bárok erősödő hatalma Þ  Zsigmondot börtönbe zárják

         - déli végvárak megerősödése   (török fenyegetés)

         - új adók  (rendkívüli hadiadó)

         - városok számának növelése

 

1437 Budai Nagy Antal parasztfelkelése

-         szabad költözködés akadályozása

-         pénzrontás (Lépes György)

-         Összegyűlnek Bábolna hegyén

-         követek az urakhoz    Þ  (kivégzés)

-         Dés melletti győzelem         

-         I. kolozsmonostori egyezmény

-         Apáti győzelem

-         II. kolozsmonostori egyezmény

         -    verség Kolozsvár mellett

 

1440-44 I. Ulászló uralkodása

         - bárók hatalma döntő jelentőségű

-         török veszély növekedése   

-         Hunyadi János fellépése

-         1442 a török betör Erdélybe         

-         Hunyadi veresége, majd győzelme

         -    1443 - 44         Hosszú hadjárat   

-    1444 10 éves béke a törökkel

-         megszegi a békét

-         1444 várnai vereség (Ulászló halála)

 

1446-52 Hunyadi János kormányzósága

-         adók beszedése                  

-         főurak fékentartása

         -    1448 rigómezei vereség

 

1452-től V. László uralkodása

         - törökök megerősödnek a Balkánon            cél: Európa elfoglalása

         - 1456 támadás Magyarország ellen    nándorfehérvári diadal               Hunyadi halála

         - Hunyadi László kivégzése      Mátyást túszként magával viszi

1457 V. László halála

1458-90 Hunyadi Mátyás uralkodása

-         kezdetben gyengének hiszik          

-         Szilágyi Mihály börtönbe zárása

-         minden eddigi adót beszed           

-         főurak megfékezése

         -    Fekete sereg felállítása (zsoldosok)

         Hadjáratai: Balkán (török ellen)

                          Csehország

                          Német Római Császárság  (1485 Bécs elfoglalása)

         Magyarország kulturális központ lesz

         Mátyás célja egy "Dunai monarchia" létrehozása    nem sikerül

1490-1516 II. Jagelló Ulászló uralkodása (dobzse)

-         Mátyás rendi államának gyors szétverése

-         Fekete sereg széthullása

-         Az országot bárói ligák irányítják

-         Házassági és örökösödési szerződés a Habsburgokkal

1516-1526 II. Lajos uralkodása

-         Állandó pénzügyi problémák

-         Bárók harácsolása

-         Török veszély erősödése (1521 Nándorfehérvár eleste)

-         1526. Augusztus 29. Mohácsi csatavesztés      

-         II. Lajos halála