AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

 

1848. február 22. forradalom Párizsban       "Népek tavasza"

1848. március 15.  forradalom Pest - Budán    (12 pont)

         felirati javaslat

1848. április 11. "Április törvények" elfogadása

         - kötelező örökváltság                        - általános választások

         - közteherviselés                                - cenzúra eltörlése

         - független magyar kormány               -  országgyűlés Pesten

1848. június  törvény a honvédség felállításáról

1848. szeptember Jellasics támadása  Þ      szept. 29. pákozdi győzelem

         október 6. ozorai győzelem

         október 30. vereség Schwechatnal

1848. december nyílt osztrák támadás Magyarország ellen     Þ     taktikai visszavonulás

         Buda kiürítése  Þ Debrecenben menekül a kormány

 

Bem erdélyi hadjárata:

         1848. december Kolozsvár visszafoglalása

         Urban tábornok kiűzése

         Puchner tábornok legyőzése     Þ      1849. febr. 9. piski győzelem

1848-49. tele: felkészülés a tavaszi hadjáratra

         - fegyvergyártás

         - seregek kiképzése

         - új kormány Szemere Bertalan vezetésével

         - új hadvezetés Görgei Artúr vezetésével

 

Tavaszi hadjárat: 

cél: a nyugati országrész felszabadítása

 

1849. február 5. áttörés a branyiszkói hágón (Guyon Richárd)

1849. február 26-27. kápolnai csata döntetlen

         Windischgratz jelentése   Þ      márc. 4. olmützi "alkotmány"

1849. április 2. hatvani győzelem

         április 4. tápióbicskei győzelem

         április 6. isaszegi győzelem       Þ      Windischgratz leváltása

         április 10. váci győzelem

         április 19. nagysallói győzelem           Komárom elfoglalása

1949. április 14. Habsburg ház trónfosztása    Þ      Kossuth kormányzó lesz

1849. május harc Buda váráért  Þ      május 21. Buda felszabadul

 

A szabadságharc bukása

Buda visszavétele végzetes időveszteség

1849. május 9-én I. Miklós: kétszázezer katona a magyarok ellen

         Magyarország bekerítve  vereségek Erdélyben (júl. 31. Segesvár)

                                      a feldunai hadtest Arad alá vonul

1849. augusztus 9. döntő vereség Temesvárnál

         augusztus 13. fegyverletétel Világosnál