Az USA születése.

 

A 18. századra az európai országok jelentős gyarmatbirodalommal rendelkeznek.

 

Spanyolo.+Portugália Þ Közép és Dél-Amerika teljesen az övék

Hollandia Þ Indonézia

Anglia Þ Virginia 16. sz. vége

Keleti partvidék: 13 angol gyarmat 17. sz.

India felé is terjeszkedik

Franciao. Þ Canada

 

A 18. század közepén az angol és francia gyarmati ellentét miatt háború folyik.


A 13 angol gyarmat az ellentétek ellenére a 18. század végén összefognak egymással és Anglia ellen fordulnak.

 

 

1773-ban a gyarmatok összefognak és megtagadják az adók, illetékek fizetését

Angol parlament engedni kényszerül, de a teavámot meghagyja

ez bosszantja az amerikaiakat

3 hajó rakományát a tengerbe borítják (Bostoni teadélután)

 

1774 Philadelphiai kongresszus

 

1775 fegyveres küzdelem kezdődik Anglia ellen

megindul a függetlenségi háború!

 

1776-ban elfogadják az Amerikai államok függetlenségi nyilatkozatát.

 

Tartalma:

*     szembefordul a születési előjogokkal

*     támadja a feudális uralkodást, rabszolgaságot

*     alapvető polgárjogokat akar

*     a felvilágosodás eszméit megfogalmazza; szabadságjogok, a hatalom a néptől ered

*     társadalmi szerződés

*     kimondja az USA függetlenségét

*     megfogalmazója. Thomas Jefferson

 

 

 

A háború erőviszonyai:

 

        Anglia                                           Amerika

 

        támogatják a lojalisták                    lakosság támogatja, így lesz

        (királyhűek), akik meglehe-             mindig utánpótlása

        tősen vékony réteg lesz

 

        gazdaságilag erősebb                     gazdaságilag, katonailag gyenge,

        jól felszerelt, jól képzett                  de az indiánoktól tanult taktikát

        hadsereg zsoldosokból                  alkalmazva saját földjükön harcolva

                       ß                                    jelentős sikereket érnek el

        megfelelő pénzügyi fedezet

 

Anglia kihasználva előnyeiket, sikereket érnek el, majd Amerika ér el sorozatos sikereket:

 

1777 Saratoga ® győzelem

ez után Franciao., Spanyolo., Hollandia is Amerikát fogja támogatni

 

1781 Yorktown ® győzelem

 

1783 Versailles-ban Anglia kénytelen elismerni a gyarmatok függetlenségét