Hazánk története 1945 – 1990 között

 

   Debrecenben 1944 decemberében létrejön ideiglenes Nemzeti Kormányt.

Kormányfő: Miklós Béla fegyverszünetet kér. 1937. évi határok visszaállítása

hazánk Szövetséges Ellenőrző Bizottság felügyelete alá kerül.

A közigazgatás a helyén marad.

Első választás 1945 novemberében.

demokratikus választások-> kisgazdák nyertek

                                        2. szociáldemokraták

                                        3. kommunista párt

miniszterelnök: Tildy Zoltán -> 1946. februárjában köztársasági elnök

Rákosi és az irányítása alatt álló politikai rendőrség hozzálátott,hogy meggyengítse ellenfeleit ->siker

kommunisták a gazdasági irányítás hatalmát is megszerezték

A parasztság földhöz juttatása, földreform (első intézkedés). Fölszámolják a régebbi nagy- és középbirtokos osztályt. Rohamtempóban kezdődött meg az ország újjáépítése- jegyre adagolt élelmiszer, vágtató infláció.

Az infláció 1946 augusztusában ér véget hazánk kezd talpra állni.

1947 február: Párizsban békeszerződés aláírása.

1947-ben választások (Rákosi kényszerítette ki)

pártok választási blokkba tömörülnek

baloldali blokk győzött (kommunisták)

két munkás párt egyesülése

Mo. egypártrendszerű ország lett

Letartoztatták Mindszenty József bíborost

elbocsátották Ordas Lajos, Ravasz László püspököket

egyházi iskolákat államosították

1948 tavaszán ahol 100 munkásnál többen dolgozó gyárakban,üzemekben azokat államosították -> 3 éves újjáépítési tervek elfogadása

1949-ben újabb választások (nem indultak pártok)

hazánk szovjet típusú pártállammá vált.

 

Rákosi-korszak

 

-         a pártállam kialakulását követően Rákosi került hatalomra

-         1949 augusztusában az országgyűlés sztálinista elveket követ

-         Megszűnt a bíróságok függetlensége

-         Létrejön az ÁVH

-         1953-ig a gazdák 20%-a lépett be a téeszekbe

-         Az embereket koncepciós perekkel riogatták

-         1953-ban Sztálin meghalt

-         Amikor Nagy Imre hatalomra került szakított a sztálinista módszerekkel

-         Nagy Imre új gazdaságpolitikát kezdett

-         3 évig hatalmi harc folyt Nagy Imre és Rákosi közt

 

 

Forradalom és szabadságharc Magyarországon,1956

 

A nem kedvelt Rákosi posztját átveszi a szintén nem kedvelt Gerő Ernő.

Létrejön a MEFESZ

12 pontban fogalmazzák meg követeléseiket,október 23.-án pedig tömegtüntetést rendeznek.

Százezres tömeg vonul a parlament elé,majd ledöntik a forradalom és a zsarnokság jelképét a Sztálin szobrot.

A tüntetés forradalommá majd szabadságharccá vált.

Az ÁVH ereje is kevésnek bizonyult ezért a szovjetekhez fordulnak segítségért.

Megjelennek az első szovjet tankok.

Lemondatták Gerő Ernőt és helyette Kádár János lett a párt főtitkára.

Nagy Imre október 24.-én miniszter elnök lett, aki tűzszünetet rendelt el és aki feloszlatta az ÁVH-t.

A szovjet vezetők a fegyveres beavatkozás mellett döntöttek.

November 4.-én több ezer szovjet páncélossal szemben,jobbára csak kézifegyverekkel felszerelt fiatalok álltak szemben. Így a szovjetek másodszor is megszállták hazánkat.

 

Kádár kormány

 

Ellen kormányt hoznak létre: Kádár vezetésével

Új kormány célja:  nemzeti függetlenség biztosítása

Az ország népe megkísérelte a passzív ellenállást

megkezdődnek a megtorlások:

sok halálos ítélet ,  Nagy Imre kivégzése

1956 és 57 között kb. 200 ezer ember menekült külföldre

a kormány munkaőrséget hoz létre

1959- mezőgazdaság átrendezése

mezőgazdaság a Kádár korszak sikerágazata

törekvés az elfogadható életszínvonal kialakítására és szabadságérzet keltésre