Magyarország a II. világháborúban

 

1920. után Magyarország fő célja a területi revízió

Barátság, de nem elkötelezettség a németek felé színleg német, valójában angolbarát politika

 

Eredmények:

a.      : 1938. I. bécsi döntés Felvidék

b.      1939. Kárpátalja

c.: 1940. II. bécsi döntés Észak-Erdély

d. : 1941. Délvidék egy része

 

A területek ára: 1936-tól fokozatosan teljes német elkötelezettség

 

1939. kimaradunk Lengyelország. lerohanásából (lengyelek Balatonbogláron)

1941. április Magyarország Németországgal elfoglalja a Délvidéket => Teleki Pál öngyilkos lesz

1941. .június 26. Kassa bombázása (tisztázatlan körülmények) =>

1941. június 27. Magyarország belép a Szovjetunió elleni háborúba (GB, USA hadüzenet)

okok: Kommunista-ellenesség

          Vetélkedés Romániával Németország "kegyeiért" (Erdély!)

Kezdetben kis egységek az orosz fronton, 1942-töl növekvő jelenlét


1942. vége: A II. magyar hadsereg katasztrofális veresége Voronyezsnél
Þ

kijózanodás, békekísérletek a szövetségesekkel


1943. Kállay Ferenc "hintapolitikája"


1944. március 19.: Magyarország német megszállása (harcok nélkül)

1944. október 15. : Horthy kiugrási (átállási) kísérlete =>sikertelen=>

nyilas hatalomátvétel Magyarországon (Szálasi "rémuralma") zsidóság deportálása, 1944. vége: harcok Magyarországért, Budapest ostroma

1945. április 11. : Magyarországot elfoglalják az oroszok