Oroszország:

 

Elmaradottság, fejletlen gazdaság,

            háború: nélkülözés, veszteségek,

                        győzelmek hiánya

1917. február 23-27.  tömegtüntetés Péterváron

polgári forradalom,   Þ  cár lemond Þ Ideiglenes Kormány

 

POLGÁRI DEMOKRÁCIA         Û            KOMMUNIZMUS

Ideiglenes kormány                                  Lenin bolsevikjai

háború folytatása                                 háború befejezése

                                                            szovjetek létrehozása (tömegbázis)

1917. nyara kísérlet a kettős hatalom megtörésére

1917. október 25. kommunista (bolsevik) hatalomátvétel

            - béke Németországgal (Breszt – Litovszk)

            - választások ígérete  Û             lázadások

            - államosítások                          

Polgárháború  1918 - 22 ;  végső győzelem a kommunistáké

 

Magyarország

 

1918. október a Központi Hatalmak elveszítették a háborút

            - függetlenségi törekvések

            - azonnali békekötés

Október 25. Magyar Nemzeti Tanács megalakulása (vez.: Károlyi Mihály)

Október 30-31. Őszirózsás forradalom Magyarországon

                       Polgári demokratikus berendezkedés

Károlyi belpolitikája:

            - hadsereg leszerelése (Linder Béla)

            - földreform

            - békekötés az Antanttal            (területi veszteségek)

            - Népköztársaság kikiáltása

November 24. KMP megalakulása  (vez.: Kun Béla)

            A Népszava incidens miatt betiltják

Károlyi sikertelen politikája miatt népszerűsége csökken

1919. március 20. Vix - jegyzék             Þ Károlyi lemond            Þkommunista hatalomátvétel

          március 21. Tanácsköztársaság kikiáltása

            Rendeletei:        - Vörös Hadsereg. felállítása

                                    - államosítás

                                    - mezőgazdasági szövetkezetek létrehozása

                                    - Vörös Őrség, forradalmi törvényszékek létrehozása

                                    - Vix - jegyzék visszautasítása

Belső ellenállás növekedése; a románok elfoglalják a Tiszántúlt

Terv a Felvidék visszafoglalására   Þ  északi hadjárat  Þ győzelmek Þ Clemanceau - jegyzék elfogadása            Þ Clemanceau nem tartja be ígéretét  Þ  Tiszántúl a románoké marad Þ  sikertelen támadás a Tiszánál  Þ  1919. augusztus 1. tanácskormány bukása