TÖRTÉNELEM VÁZLATOK ÉS EGYÉB SEGÉDANYAGOK


VÁZLATOK

5. osztály
Az antik Hellász
Az ókori Róma

Magyar őstörténet

6. osztály
A középkori Európa képe
Magyar történelem

Vegyesházi királyok

Magyarország a mohácsi vész után

Rákóczi szabadságharc
A reformáció

7. osztály
Az USA születése
Magyarország a XVIII. században
Reformkor Magyarországon
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
Passzív ellenállás, kiegyezés
Az elso világháború részletes története

8. osztály
Forradalmak az első világháború után
A Párizs környéki békék
Hazánk a két világháború között
Európa és Magyarország a két világháború között
A II. világháború
Magyarország a II. világháborúban

Hazánk a világháború után
          
8.b       8.c
 


EGYÉB SEGÉDLETEK:

Magyar uralkodók élettörténete


Pápák felsorolás

Az Árpád-ház uralkodói
Vegyesházi királyok
Mátyás király kora
Háborúk a XIV-XV -i EurópábanErdély a XVI-XVII. században
Az Erdélyi Fejedelemség uralkodói
Jagellok uralkodása és Mohács következményei
A Rákóczi szabadságharc részletes története

Magyar uralkodok 7. osztály
Az 1848-48-es szabadságharc és forradalom eseményei
Az aradi vértanúk élete
Magyarország miniszterelnökei
Magyar uralkodók 8. osztály